....."เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากเกินไป จนลืมไปว่า มนุษย์เกิดโดยธรรมชาติ อยู่ได้โดยธรรมชาติ แล้วก็จะดับไปโดยธรรมชาติ หากเรารู้จักเรียนรู้ธรรมชาติ เราจะรู้จักการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์มากขึ้น".....

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทำให้ดี ทำให้ได้ ทำให้เป็น ทำให้ถูก

ท่านบอย

"คนสมัยนี้ ทำอะไรไม่เป็น
ทำเป็นก็ทำไม่ดี ทำดีก็ทำไม่ถูก
ทำถูกแต่กลับทำแล้วไม่ได้ผล
เพราะไม่รู้จักถาม ไม่รู้จักศึกษา
รู้จักเรียนรู้ ประโยชน์ย่อมเกิดแก่เรา


เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้